פטריית חימום ניתלת ,שלט רחוק

730.00

פטריית חימום ניתלת מופעלת ע”י שלט

פטריית חימום נתלית מיועדת לפרגולות מרפסות חצר ופנים הבית.
מאושר מכון התקנים הישראלי .2500W
הספק ביניים 1000W
מופעלת על ידי שלט רחוק .

משווק ונותן האחריות: אביגיל כלים נאים בע”מ